Welcome to E-shop!
New -20%

เครื่องฟอกอากาศ STADLER FORM Roger R-011 73 ตร.ม..

15,900 บาท

เครื่องฟอกอากาศรุ่น ROGER จาก StadlerForm มี Dual HEPA Filter ตัวกรองสองเท่าที่มีตัวกรองคาร์บอน ช่วยดักจับควันบุหรี และกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้ดี สามารถกรองฝุ่นละอองขนาด 0.3 ไมครอน ได้ถึง 99.99% ไม่เว้นแม้แต่ฝุ่น PM 2.5 และยังช่วยดักจับไวรัส และแบคทีเรีย เหมาะสำหรับผู้ที่เป็นภูมิแพ้ เครื่องฟอกอากาศมีระบบตรวจสภาพอากาศภายในห้อง และแสดงแถบสี สถานะของอากาศ พร้อมไฟแจ้งสถานะให้เปลี่ยน Filter ใหม่ เมื่อ Filter หมดอายุการใช้งาน สินค้าคุณภาพผลิตจากประเทศเยอรมนี

QTY:

เครื่องฟอกอากาศรุ่น ROGER จาก StadlerForm มี Dual HEPA Filter ตัวกรองสองเท่าที่มีตัวกรองคาร์บอน ช่วยดักจับควันบุหรี และกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้ดี สามารถกรองฝุ่นละอองขนาด 0.3 ไมครอน ได้ถึง 99.99% ไม่เว้นแม้แต่ฝุ่น PM 2.5 และยังช่วยดักจับไวรัส และแบคทีเรีย เหมาะสำหรับผู้ที่เป็นภูมิแพ้ เครื่องฟอกอากาศมีระบบตรวจสภาพอากาศภายในห้อง และแสดงแถบสี สถานะของอากาศ พร้อมไฟแจ้งสถานะให้เปลี่ยน Filter ใหม่ เมื่อ Filter หมดอายุการใช้งาน สินค้าคุณภาพผลิตจากประเทศเยอรมนี